SİZİN TEXNOLOJİ BƏLƏDÇİNİZ

ELTECH - İT üzrə qayğılara köklənmədən öz əsas fəaliyyətinə diqqət ayıran şirkətlərin etibarlı tərəfdaşıdır

SƏMƏRƏLİ, ETİBARLI VƏ PEŞƏKAR XİDMƏTLƏR

Zaman keçdikcə İT sahəsində mürəkkəb həllərin şaxələri çoxalır. Hər bir istiqamət üzrə peşəkar işçi saxlamaq isə kifayət qədər yüksək məsrəflərə başa gəlir. ELTECH müxtəlif istiqamətli peşəkarları öz ətrafında cəmləmiş və istənilən çətinlikdə texnoloji həllərin öhdəsindən gələ biləcək bir tərəfdaşınıza çevrilməklə hər an yanınızda ola biləcəkdir.
PROQRAM HƏLLƏRİ
SİSTEM HƏLLƏRİ
LAYİHƏLƏR
TƏRƏFDAŞ

PROQRAM HƏLLƏRİ

ERP HƏLLƏRİN (1C, Micro, və fərdi sifarişlə) TƏTBİQİ

Biznes proseslərin tam avtomatlaşmasını təmin edən ERP həllərin müəssisəyə uyğunlaşdırıması və tətbiqi.

BİZNES PROSESLƏR ÜZRƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏ

Müəssisənin fəaliyyətindəki proseslərin avtomatlaşdırılması məqsədi ilə analizlərin aparılması və Texniki tapşırığın yazılması

MƏLUMAT BAZALARININ İDARƏEDİLMƏSİ

Məlumat bazalarının optimallaşması, emal sürətinin yüksəldilməsi və məlumatların itkisi üzrə yaranacaq risklərin aradan qaldırlması.

MÖVCUD PROQRAMLARA TEXNİKİ DƏSTƏK

Müəssisədə tətbiq edilmiş mürəkkəb proqram təminatlarına 24x7 rejimində texniki dəstəyin verilməsi.

PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI

Sifarişçi tərəfindən təqdim edilmiş texniki tapşırıq əsasında proqram təminatının hazırlanması və müəssisədə tətbiqi.

MÖVCUD PROQRAM TƏMİNATININ AUDİTİ

Müəssisədə istifadə edilən mövcud proqram təminatının müxtəlif meyarlar üzrə tələblərə cavab verməsini yoxlamaq və hesabat hazırlamaq.

MOBİL (Android və İOs) TƏTBİQLƏRİN HAZIRLANMASI

Müxtəlif növ hesabatlıq, nəzarət və qərarvermə əməliyyatlarının həyata keçirilməsində sifarişçi rahatlığını təmin etmək üçün mobil tətbiqlərin hazırlanması.

DİNAMİK VEB LAYİHƏLƏRİN HAZIRLANMASI

İstənilən mürəkkəblikdə proqram təminatının veb platformasının və yaxud korporativ veb səhifələrin hazırlanması.

İNTERFEYS DİZAYNLARININ YENİLƏNMƏSİ

Möcvud hər hansı bir proqram təminatının istifadəçi ekranlarında rahatlığı təmin etmək məqsədi ilə interfeyslərin yenilənməsi.

Xidmətlərimizlə yaxından tanış olmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.