BİZNES PROSESLƏR ÜZRƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏ

BİZNES PROSESLƏR ÜZRƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏ
1/21/2020

Müəssisənin fəaliyyətindəki proseslərin avtomatlaşdırılması məqsədi ilə analizlərin aparılması və Texniki tapşırığın yazılması

 

  • Müəssisənin biznes proseslərinin hazırlanması;
  • Yeni məhsulların hazırlanması zamanı ümumi biznes proseslərlə əlaqələndirmənin təmin edilməsi;
  • Biznes proseslər ilə dövlət qurumlarının qərarları arasında uzlaşmanın təmin edilməsi;
  • Biznes proseslərin optimallaşması və yenidən təşkili üzrə məsləhətlər;
  • Biznes proseslərin yenilənməsi zamanı hüquqi prosedurların uzlaşma və keyfiyyət qiymətləndirməsi;
  • Biznes proseslərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi monitorinqin keçirilməsi;