KOMMUNİKASİYA HƏLLƏRİ

KOMMUNİKASİYA HƏLLƏRİ
1/21/2020

İP Telefoniya, şəbəkə idarəçiliyi, Çağırı mərkəzlərinin yaradılması, CRM sistemlərin tətbiqi və digər isitqamətlərdə kommunikasiya həllərinin təmin edilməsi.