AVADANLIQ TƏMİNATI

AVADANLIQ TƏMİNATI
1/21/2020

İT avadanlıqların və ya onların ehtiyat hissələrinin təmin edilməsi və yaxud kirayə verilməsi.

1. Server avadanlıqlarının sifarişçi tələblərinə uyğun formada hazırlanması;

2. Sıradan çıxmış avadanlıqların ehtiyat hissələrinin təmin edilməsi;

3. Şəbəkə və təhlükəsizlik avadanlıqlarının;

4. Bulud serverlərinin tələbə uyğun göstəricilərlə kirayəyə verilməsi;