SİSTEM İNZİBATÇILIĞI

SİSTEM İNZİBATÇILIĞI
1/21/2020

Şirkətlərə məxsus server avadanlıqlarının sazlanması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və mütəmadi nəzarətdə saxlanması.

1. Server avadanlıqlarında tələb olunan əməliyyat sistemlərinin qaldırılması. 

2. Server avadanlığında virtual serverlərin qaldırılması və sazlanması.

3. Təhlükəsizlik və nəzarət proqramlarının sazlanması.

4. Şəbəkə infrastrukturunun qurulması və sazlanması.

5. Mövcud serverlərə mütəmadi texniki dəstəyin göstərilməsi.